درباره شرکت مسیر پویا جویان ایرانیان

شرکت مسیر پویا جویان ایرانیان با افزایش آمار سرقت خودرو و ضعیف عمل کردن وسایل ضد سرقت و بی نتبجه ماندن پیگیری های بعد از سرقت، با برند آذرردیاب وارد حوزه آپشن های امنیتی وسایل نقلیه گردید.شرکت مپجا (مسیر پویا جویان ایرانیان) به پشتوانه سال ها تجربه و تلاش می کوشد با ارائه راهکارهای نوین، بهره گیری از دانش روز دنیا و به کار گیری متخصین در حوزه های مختلف ،نیازهای کاربران را رفع و امنیت دارایی کاربران خود را تامین کند.ایجاد امنیت اجتماعی و خلق ارزش های جدید از ارزش ما شرکت مسیر پویا جویان ایرانیان و آذرردیاب می باشد.تامین امنیت، جلوگیری از سرقت خودرو و ایجاد آرامش خاطر با استفاده از دستگاه های آذرردیاب و سامانه های پیگیری آن حاصل تلاش متخصصین ما در شرکت مسیر پویا جویان ایرانیان می باشد.


تماس با ما 02191333326